Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Еднодневна информационна среща 1

05.04.2016

НЧ „Христо Ботев - 1926“, с. Тръстиково, община Аврен, Област Варна
Дата: 05.04.2016
Час: 11:00