Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Еднодневна информационна среща 2

12.04.2016

Пенсионерски клуб, с. Царевци, община Аврен, Област Варна
Дата: 12.04.2016
Час: 13:00