Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Еднодневна информационна среща 3

19.04.2016

НЧ „Добруджа“, с. Разделна, община Белослав, Област Варна
Дата: 19.04.2016 г.
Час: 13:00