Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Еднодневна информационна среща 4

22.03.2016

НЧ „Пробуда - 1930“, с. Страшимирово, община Белослав, Област Варна
Дата: 22.04.2016
Час: 13:00