Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ 1

29.02.2016

НЧ „Зора - 1 - 1937“, с. Бенковски, община Аврен, Област Варна
Дата: 29.02.2016 г.
Час: 14:00