Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ 2

07.03.2016

НЧ „Искра“, с. Езерово, община Белослав, Област Варна
Дата: 07.03.2016
Час: 13:00