Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обществено обсъждане на Стратегията ВОМР 2

03.05.2016

Конферентна зала – Общинска администрация Белослав, гр. Белослав, община Белослав, Област Варна
Дата: 03.05.2016
Час: 14:00