Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Работна среща 1

22.03.2016

Работна среща свързана с консултиране за подготовка на стратегията
НЧ „Христо Смирненски - 1926“, с.Здравец, община Аврен, Област Варна
Дата: 22.03.2016
Час: 14:00
Покана
Анкенти карти
Протокол
Доклад
Присъствен списък

Презентация