Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Днес, в гр. Забок, Република Хърватска, се подписа споразумение за партньорство между СНЦ “МИГ Аврен

04.12.2019

Днес, в гр. Забок, Република Хърватска, се подписа споразумение за партньорство между СНЦ “МИГ Аврен- Белослав” , представлявано от Деница Тодорова - Председател на управителния съвет на сдружението и заместник кмет на община Белослав с МИГ “Загорие - Сутла”, представлявано от Валентина Джурек- Председател на УС. Споразумението е за развитие на партньорски отношения, с цел просперитет и благополучие на местните населения и бизнес при реализирането на проекти, финансирани по Стратегиите ВОМР.


https://www.facebook.com/1606536862944795/posts/2439903049608168?d=n&sfns=mo