Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Информационни среща за представяне на ИГРГ

13.06.2019

Днес, 13.06.2019 г. , в конферентната зала при Община Аврен, екипът на Местна инициатвна група „Аврен-Белослав“ проведе еднодневна срща за представяне на ндикативния годишен работен график за 2019 г. за отваряне на процедури по мерки от Стратегията за Водени от общностите местно развитие за територията на МИГ  „Аврен-Белослав“. На информационната среща присъстваха жители на с. Аврен, с. Бенковски и представители на местния бизнес. Срещата бе водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен директор на МИГ, която детайлно представи процедурите, които предстоят да се отворят. В хода на проведенета дискусия, всички участници получиха отговори на своите въпроси.