Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ОБЯВА ЗА РАБОТА

29.06.2022

ТЪРСИ СЕ...
 
Техник – фрезист, машини с ЦПУ
 
Описание и изисквания:
 
По проект BG06RDNP001-19.155-0005, финансиран чрез МИГ „Аврен-Белослав“ по процедура BG06RDNP001-19.155, Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., фирма "Дилгер" ООД изгражда нов цех за металообработка на територията на гр. Белослав. Дейността на фирмата е свързана с изработка на матрици/щанци за пакетиращи машини.
 
Търси се да се назначи служител, който ще работи напълно самостоятелно, с  възможност за инициатива за развитие и организиране на допълнителна работа в областта на механичната обработка на детайли и възли с различно предназанчение.
 
Фирма "Дилгер" ООД предлага гъвкаво работно време, възможност за израстване и самоинициатива, постоянна и сигурна работа.
 
За екипа на "Дилгер" ООД се търси: Техник с умения за работа на различни металообработващи машини - автоматична фреза, шлайф, резбова машина и други.
 
Основни отговорности:
  • Организира и извършва производството на различни детайли по машините и програмите за тяхната обработка
  • Избира режими и инструменти за обработка на детайлите
  • Контролира правилната експлоатация на машините
  • Познания за разчитане на технически чертежи и скици на детайли;
  • Прави проверка на готовото изделие по техническата документация
  • Следи цялостния производствен процес и извършва визуален контрол
 
Фирмата предлага:
 
- Постоянен трудов договор
- Коректни трудови отношения
Конкурентно и мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
- Професионални и фирмени обучения
- Възможност за професионално и кариерно развитие
 
Изисквания към кандидата:
 
  • Отговорна личност с умение за планиране на работата и спазване на поставените срокове.
  • Разчитане на конструктивна документация на детайлите
 
За допълнителна информация: тел: +359 (0) 898 923-176 /"ДИЛГЕР" ООД/