Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГРАД РУСЕ

13.12.2022

МИГ "Аврен-Белослав" взе участие в Международно събитие на тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ", което се състоя на 9 и 10.12.2022 г. в гр. Русе. По време на събитието беше проведено изложение - базар с местни продукти и занаятчийски произведения от териториите на местните инициативни групи от България и Румъния. 
Изложението беше открито от г-н Явор Гечев, министър на земеделието и г-н Георги Събев, заместник-министър на земеделието и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.
МИГ "Аврен-Белослав"  представи  местните производители "Люта ферма"с. Страшимирово, които изложиха своите продукти от люти чушки - сосове, сладка и туршии, и винарска изба "Шато Бошнаков" с. Езерово, които представиха общо десет вида вина – червени, бели и розе.