Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Списък членове УС

Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2018

Списък на управителния съвет на СНЦ " Местна инициативна група Аврен-Белослав " 2018 г. 
 
Наименование на физическото лице член на УС на „МИГ Аврен - Белослав“ ЕГН Постоянен адрес
месторабота
седалище

 
Сектор Телефон E-mail
1 ДЕНИЦА ТОДОРОВА  - Председател на УС и представляващ община Белослав / общ. Аксаково, гр. Аксаково, П.К. 9154, ул. "Илия Димитров" № 4 публичен /
beloslav.eu@gmail. com
2 ЕМАНУИЛ МЛАДЕНОВ МАНОЛОВ - член на УС и представляващ община Аврен / общ. Аврен, с. „Царевци”, ул. „Гербер” №3 публичен / avren_kmet@abv.bg
3 РОСЕН ИВОВ ГАЦИН - член на УС и преставляващ НЧ "СЪЗНАНИЕ-1926" / общ. Белослав, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №16, вх. 1, ет. 4, ап. 14 нестопански / gatsin@abv.bg
4 ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - член на УС и представляващ „НАДИН - ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД / общ. Белослав, гр.
Белослав, ул. „Иван Вазов” №30
стопански / nadin_ltd@abv.bg
5 ТОДОРКА ИВАНОВА ИВАНОВА - член на УС и представляващ СДРУЖЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА "НАДЕЖДА"" / общ. Белослав, гр. Белослав, ул. „Оборище“ №20 нестопански / nikolai089@abv. bg
6 ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА - член на УС и представляващ „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА” / общ. Аврен, с. Равна гора нестопански / няма
7
ТОДОРКА ЙОВЧЕВА МИХАЛЕВА - член на УС и представляващ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1919 г. "
/ Месторабота в общ. Аврен, с. Царевци нестопански / hr.smirnenski1919@abvbg
8 АНГЕЛ НЕНОВ ПАНОВ - член на УС и представляващ "БАЛКАНСКИ" ООД / общ. Белослав, гр. Белослав, ул. „Александър Стамболийски“ №1 стопански / a_panov@abv.bg
9 ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГУШЕВ - член на УС и представляващ "ТРИДАН" ЕООД / общ. Белослав, с.
Езерово, ул. „Енергетик“ №8, вх.А, ет.1, ап.2
стопански / няма