Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Списък членове УС


⇒ Списък членове на Управителен съвет към 31.01.2015

⇒ Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2016
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2017
Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2018 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2019
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2020
⇒ Списък членове на Управителен съвет от 24.01.2020 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 19.05.2021 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 17.08.2021 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 02.10.2021 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 21.12.2021 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 21.01.2022 

⇒ Списък членове на Управителен съвет към 29.03.2022   ⇒ Списък членове на Управителен съвет към 08.07.2022 
 ⇒ Списък членове на Управителен съвет към 12.08.2022 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 19.09.2022 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 17.11.2022 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 23.01.2023 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 14.02.2023
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 27.04.2023
Списък на управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Аврен-Белослав" 2023 г. 
 № Наименование на физическото лице член на УС на "МИГ Аврен - Белослав" ЕИК Постоянен адрес
Месторабота
Седалище
Сектор Тел. за контакт Електронна поща
e-mail
Представляващ по закон Представляващ по пълномощие
1. СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА МИРОВА
Председател на УС
 и представляващ община Аврен
*** община Аврен,
с. Аврен,
ул. „Тодор Ноев” №8
публичен
 
*** kmet@avren.bg
zam_kmet@avren.bg
 
Емануил Младенов                   Манолов Снежана                 Йорданова                  Мирова
2. ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ –
член на УС
и представляващ община Белослав
*** община Белослав,
гр. Белослав,
ул. „Цар Симеон Велики“ №23
публичен *** beloslav.eu@gmail.com
obshtina_beloslav@beloslav.org
Деян               Иванов                         Иванов Владимир               Кирилов                  Георгиев
3. ТОДОР КИРОВ ХАРБАЛИЕВ
член на УС и представляващ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 2010"
*** община Аврен,
с. Круша
нестопански
 
*** probuda.krusha@gmail.com
 
Тодор                        Киров                       Харбалиев Тодор                        Киров                       Харбалиев
4. АТАНАСКА КРЪСТЕВА СЛАВОВА
член на УС
 и представляващ НЧ „ИСКРА – 1927“
*** община Аврен,
с. Равна гора
нестопански
 
*** iskra.ravnagora@abv.bg
 
Атанаска                 Кръстева                      Славова Атанаска                 Кръстева                      Славова
5. ТОДОРКА ЙОВЧЕВА МИХАЛЕВА –
член на УС
и представляващ НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 1919“
*** община Аврен,
с. Царевци
нестопански *** hr.smirnenski1919@abv.bg
 
Лиляна                 Тодорова                   Иванова
Красимира            Димитрова                   Тодорова
Тодорка                    Йовчева                 Михалева
6. ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА СТОЯНОВА –
член на УС
и представляващ НЧ „Христо Смирненски – 1926“
*** община Аврен,
с. Здравец,
ул. „Черно море” №28
нестопански
 
*** zdravec_avren@abv.bg
 
Димитричка            Иванова                    Стоянова Димитричка            Иванова                  Стоянова
7. АХМЕД АДЕМ МЕХМЕД
член на УС
и представляващ Земеделски производител
*** община Аврен,
с. Близнаци,
ул. „Лонгоз“ №64
стопански *** ahmed_bliznaci@abv.bg
 
Ахмед                       Адем                            Мехмед Ахмед                       Адем                            Мехмед
8. СТОЙЧО ЛЕФТЕРОВ ИВАНОВ
член на УС
и представляващ ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ“
*** община Аврен
с. Аврен,
ул. „Йордан Ноев“ №59
стопански
 
*** lubakaavren81@gmai.com
 
Стойчо                 Лефтеров                    Иванов Стойчо                 Лефтеров                    
Иванов
9. ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
член на УС
и представляващ „НАДИН – ЖЕЛЯЗКОВ“ ЕООД
*** община Белослав,
гр. Белослав,
ул. „Иван Вазов“ №30
стопански *** nadin_ltd@abv.bg
 
Живко                 Димитров                    Желязков Живко                 Димитров                    Желязков