Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Контакти

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
ЕИК 176998353

Седалище и адрес на управление: 
с. Аврен, П.К. 9135, област Варна, ул."Тодор Ноев" № 8
Адрес за кореспонденция: 
Аврен, П.К. 9135, област Варна, ул."Тодор Ноев" № 8
e-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com
Страница във Facebook - СНЦ "МИГ Аврен - Белослав"
Телефон: ++ 359 898 356 229 
Костадин Петров, Изпълнителен директор
Лазар Лазаров, Експерт по прилагане на СВОМР
Вера Колева, Технически асистент 


РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник - Петък  
08:00 ч. - 16:30 ч. 

Обедна почивка /12:00-12:30/
Почивни дни: Събота и Неделя

Полетата маркирани със * са задължителни.