Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Контакти

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Седалище и адрес на управление: 
с. Аврен, П.К. 9135, област Варна, ул."Тодор Ноев" № 8
Адрес за кореспонденция: 
Аврен, П.К. 9135, област Варна, ул."Тодор Ноев" № 8
e-mail: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com
Страница във Facebook - СНЦ "МИГ Аврен - Белослав"


РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник - Петък  
9:00 ч. - 17:30 ч. 

Обедна почивка /12:30-13.00/
Почивни дни: Събота и Неделя

Полетата маркирани със * са задължителни.