Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Весела Коледа!

19.12.2018

Екипът на МИГ "Аврен-Белослав" пожелава на всички свои партньори Весели празници и Щастлива Нова 2019 година!