Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Учениците от община Аврен, отбелязаха Деня на розовата фланелка

07.03.2016

„Не на тормоза” и „ Нека не се поддаваме на гнева” призоваха всички деца от училищата на територията на община Аврен вСветовния ден срещу тормоза в училище или т.н. ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА. Той се отбелязва всяка последна сряда на месец февруари.
Всичко започва в Канада като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в провинция Нова Скотия. Събитието е организирано от двама ученици, Дейвид Шепърд и Травис Прайс. При откриването на учебната година през месец септември 2007г. в тяхното училище, група по-големи ученици се подиграват и тормозят деветокласник, дошъл на училище облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден споменатите по-горе двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен съученик.
Скоро тази инициатива на канадските ученици се подема и от хиляди училища по целия свят.
Учениците от община Аврен отбелязаха този ден облечени в розово, изработиха плакати,скоито апелират „Не на тормоза” и „ Агресията”. По-малкитеученици от І-ІV клас представиха рисунки на асфалт. Десетки балони надписани с призиви „ Да бъдем добри”, „Да се уважаваме”, „Да си помагане”, „ Да не бъдем безразлични към насилието” и др. полетяха в небето.
Секретарят на община Аврен, както и представители отобщинската администрация, отбелязаха Деня на розовата фланелка с учениците от ОУ „ Христо Ботев” с. Аврен.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осигури балони и др. материали необходими, за отбелязване на Деня на розовата фланелка, както и презентация на тема „ Тормоз”.