Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Списък членове УС


⇒ Списък членове на Управителен съвет към 31.01.2015

⇒ Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2016
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2017
Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2018 
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2019
⇒ Списък членове на Управителен съвет към 01.01.2020
⇒ Списък членове на Управителен съвет от 24.01.2020 


 
Наименование на физическото лице член на УС на „МИГ Аврен – Белослав“ ЕГН Постоянен адрес
Месторабота
Седалище
Сектор Тел. за контакт Електронна поща
e-mail
1. ЕМАНУИЛ МЛАДЕНОВ МАНОЛОВ – член на УС и представляващ община Аврен ********** общ. Аврен,
с. „Царевци”,
ул. „Гербер” №3
публичен ********** avren_kmet@abv.bg
2. ДЕНИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВА – Председател на УС и представляващ община Белослав ********** общ. Белослав, гр. Белослав,
кв. „Младост” №17
публичен ********** beloslav.eu@gmail.com
3. РОСЕН ИВОВ ГАЦИН – член на УС и преставляващ НЧ "СЪЗНАНИЕ-1926" ********** общ. Белослав, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №16, вх. 1, ет. 4, ап. 14 нестопански ********** gatsin@abv.bg
4. ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ – член на УС и представляващ „НАДИН – ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД ********** общ. Белослав, гр. Белослав, ул. „Иван Вазов” №30 стопански ********** nadin_ltd@abv.bg
5. ТОДОРКА ИВАНОВА ИВАНОВА – член на УС и представляващ СДРУЖЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА "НАДЕЖДА"" ********** общ. Белослав,  гр. Белослав, ул. „Оборище“ №20 нестопански ********** nikolai089@abv.bg
6. АТАНАСКА КРЪСТЕВА СЛАВОВА – член на УС и представляващ „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА” ********** общ. Аврен, с. Равна гора нестопански ********** няма
7. ТОДОРКА ЙОВЧЕВА МИХАЛЕВА – член на УС и представляващ  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1919 г." ********** Месторабота в общ. Аврен, с. Царевци нестопански ********** hr.smirnenski1919@abv.bg
8. АНГЕЛ НЕНОВ ПАНОВ – член на УС и представляващ "БАЛКАНСКИ" ООД ********** общ. Белослав, гр. Белослав, ул. „Александър Стамболийски“ №1 стопански ********** a_panov@abv.bg
9. ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГУШЕВ – член на УС и представляващ "ТРИДАН" ЕООД ********** общ. Белослав, с. Езерово, ул. „Енергетик“ №8, вх.А, ет.1, ап.2 стопански ********** tridan.ltd@abv.bg