Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Регистър на подадените проекти по СВОМР


Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.05.2024 г. Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 29.02.2024 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.01.2024 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.12.2023 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.10.2023 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.07.2023 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.05.2023 г. Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.03.2023 г. Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.01.2023 г. Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.10.2022 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 30.09.2022 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.07.2022 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 30.06.2022 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.05.2022 г.

Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 30.04.2022 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.01.2021 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.12.2020 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 31.12.2019 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 30.11.2019 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 26.09.2019 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 02.07.2019 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 06.03.2019 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 17.01.2019 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 07.01.2019 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 17.12.2018 г.
Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР към 10.10.2018 г.