Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПЪРВИ МАРТ В ОБЩИНА АВРЕН

01.03.2016

В навечерието на 1-ви март младежите от Общинския младежки консултативен съвет - Аврен традиционно украсиха „Мартенското дърво” в парка пред общинска администрация.
В деня на Баба Марта те посрещнаха служителите от общинската администрация и ги закичиха с мартенички за здраве и късмет.
Ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Аврен изработиха мартенички с предоставени материали от МКБППМН, с които закичиха председателя, и членовете на Общински съвет-Аврен.
Децата от общинските целодневни детски градини и училища изработиха над 250 мартенички за всички възрастни жители, обслужвани от Социалното предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен.
В детските градини бяха организирани весели тържества за посрещане на старицата, която децата всяка година очакват с нетърпение. Мартенички малчуганите получиха и от ръководството на Общината.
Днешния ден се отбелязва и като ден на самодееца. По повод празника в читалищата на територията на община Аврен бяха организирани тържества. Кметът на Общината – г-н Манолов изпрати до всички тях поздравителен адрес.