Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СВОМР 2021

ПО ПРОЕКТ СЪЗДАВАТ НОВИ И ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ, ПОСТОЯННИ ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И МАТЕ

СТРИЙТ ФИТНЕС ПЛОЩАДКА И КОМБИНИРАНО ИГРИЩЕ В ГРАД БЕЛОСЛАВ, СКОРО ОТВОРЯТ ВРАТИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ